Matematičko – muzička šetnja „Ritam matematike“

Ritam matematike – matematika je ritam

Ritam matematike, matematičko – muzička šetnja, odigrala se 18. maja u okviru jubilarne 10. manifestacije Maj mesec matematike M3. Ozvučili smo Kalemedgan, prošetavši se i otkrili zbog čega je nama, telesnim muzičarima, matematika bliska.

Bavili smo se konceptima najmanjeg zajedničkog sadržaoca, poliritmije i razumevanja matematike na malo drugačiji način.

Radionicu je organizovao Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU.

Poslušajte emisiju Radio Elementi (epizoda 15) u kojoj smo pričali o ovoj šetnji, kao i o radionicama Telo kao instrument.

Šta je to telesna muzika?

Tehnika telesnih perkusija (eng. body percussion) je umeće korišćenja svoga tela kao udaračkog instrumenta: učenje različitih vrsta tapšanja, puckanja prstima, lupkanja po različitim delovima tela, udarcima nogama o pod, i još mnogo drugih neobičnih zvukova koje proizvodimo rukama, ustima, prstima…

Sem ove, na radionicama se bavimo i tehnikama disanja i pevanja, jer je glas još jedan instrument koji stalno nosimo sa sobom i uvek ga možemo upotrebiti. Zajedno, pevanje i telesne perkusije čine telesnu muziku (eng. body music), koja ima veliko uporište u tradicionalnoj muzici Afrike, Severne Amerike, Evrope i Azije, ali je i savremen umetnički izraz.

Telesna muzika razvija muzičke sposobnosti (osećaj za melodiju i ritam, poboljšanje reprodukcije muzičkih fraza), ali i motoričke i psiho-fizičke sposobnosti (pamćenje, koncentraciju, pažnju, osećaj za telo u prostoru – propriocepciju), jača komunikacione i društvene veštine i samopouzdanje. U toku radionice formira se zdrava, funkcionalna grupa i učestvuje u kreativnim igrama osmišljenim da podstiču stvaralaštvo, ali i komunikaciju.

Jačanje psiho-fizičkih sposobnosti se postiže izvođenjem više vrsta različitih zadataka u isto vreme (pevanje, govor, ritmički modeli, kretanje u prostoru, komunikacija sa ostalim učesnicima radionice).

Telesna muzika je najdemokratskija muzička tehnika: za bavljenje muzikom na ovaj način nije potrebno da se poseduje poseban instrument, kao i poseban prostor za vežbanje. Samim tim je odgovarajuća za osobe svakog socijalnog statusa.

Svesno disanje

Posebnu pažnju u segmentu bavljenja pevanjem zauzimaju vežbe disanja: ovladavanje amdominalnim disanjem, produžavanjem daha, kontrolom abdminalnih mišića i dijafragme, unapređenje funkcije pluća.

Pravilno disanje ima povoljne efekte na opšte psiho-fizičko stanje. Pevanje smanjuje stres i poboljšava raspoloženje, a pevanje u grupi pojačava pozitivne efekte. U toku bavljenja pevanjem obraćamo pažnju na pravilan telesni stav. Sve ove dobre prakse se pretvaraju u dobre navike kroz kontinuiran rad.

Marko Dinjaški je perkusionista, bubnjar i muzički i pozorišni izvođač. Ana Vrbaški je pevačica i muzička i pozorišna izvođačica i kompozitorka. Usavršavali su se u inostranstvu, nastupali i vodili radionice u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Nemačkoj, Francuskoj, Austriji, Mađarskoj, Italiji i Turskoj.

Dokumentarni video o događajima u okviru manifestacije Maj mesec matematike