AWb u emisiji TV ARTE

Najavljujemo AWb u emisiji TV ARTE! Nadamo se da se ova godina neće nasmejati našim planovima, kao što je prošla. Zato i najavljujemo koncert Alice in WonderBand u maju u Novom Sad, u organizaciji naše nove saradnice Marte Aničić (Discovery Serbia), koji će biti u sklopu snimanja emisije TV ARTE Za stolom sa…/Zu Tisch am… […]